Anticonceptie.nl

7 april 2016

Anticonceptie.nl: hét platform over anticonceptie!

Wat is Anticonceptie.nl?

Anticonceptie.nl is hét platform van MSD waarmee Nederlandse meisjes en vrouwen geïnformeerd worden op het gebied van anticonceptie. Als een van de grootste farmaceutische bedrijven voelde MSD zich geroepen om verantwoordelijkheid te nemen en vrouwen eerlijk en transparant voor te lichten over dit onderwerp. Het doel is dan ook om meisjes en vrouwen – afgestemd op levensfase en situatie – te helpen bij de keuze voor een passend anticonceptiemiddel.

De klantvraag

Duizenden vrouwen oriënteren jaarlijks naar anticonceptie. Hoe kunnen wij deze bereiken en op een transparante manier voorlichten, zodat meisjes en vrouwen zelf een juiste keuze kunnen maken? Een keuze die past bij de levensfase – immers heeft een student nu eenmaal een andere levensstijl dan bijvoorbeeld een werkende jonge moeder van 30 jaar. Met dit dilemma benaderde MSD jaren geleden Happy Idiots en Happy & Healthy.

De strategie

Happy Idiots deed een uitgebreid onderzoek naar het online oriëntatiegedrag van meisjes en vrouwen op het gebied van anticonceptie. Uit uitgebreide zoekwoordenonderzoeken volgde een zeer gedetailleerd content plan. Immers, met elke situatie die anders is, is de vraag dat ook. De uitkomst was dat er een grote diversiteit aan weloverwogen content geschreven moest worden, die ook nog eens aan strenge wetgeving moet voldoen. Ook werd in overweging genomen dat het onderwerp – medicatie – slechts geringe mogelijkheden qua online adverteren biedt. Zo kwam SEO/zoekmachine optimalisatie als belangrijkste pijler uit de bus.
Kanalen
• SEO/zoekmachine optimalisatie
SEA/Google Ads (voorheen Google AdWords) en Bing Ads
• Display advertising
• Social advertising
Conversie optimalisatie

Het resultaat

Anticonceptie.nl groeide de afgelopen jaren uit tot het meest belangrijke onafhankelijke platform als het gaat om anticonceptiekeuze. Met honderdduizenden bezoekers per jaar kan Anticonceptie.nl met recht een succes worden genoemd. Vele top 3 posities leidden tot duizenden goed en onafhankelijk voorgelichte vrouwen. In slechts één jaar tijd wist Happy Idiots het organische verkeer te verdubbelen, en dit was nog maar het begin! In 2015 introduceerde Happy Idiots samen met Happy & Healthy de anticonceptiecheck die inmiddels ook door duizenden vrouwen is gebruikt.

We are part of Happy Horizon